Karta pobytu

Karta pobytu Płoty

W najwyższym etapie karta pobytu czasowego czyli tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy stanowi samotnym spośród najbardziej powszechnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, produkowanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi dużo wiele, jednakże najczęstszym czynnikiem jest rozpoczęcie pracy, co jest większość składanych […]

Czytaj więcej