Karta pobytu

Karta pobytu Płoty

Prasóweczki

W najwyższym etapie karta pobytu czasowego czyli tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy stanowi samotnym spośród najbardziej powszechnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, produkowanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi dużo wiele, jednakże najczęstszym czynnikiem jest rozpoczęcie pracy, co jest większość składanych wniosków. Należy ale pamiętać, iż uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest procesem dość dokładnym i raczej skomplikowanym, bowiem wymaga dużej części formalności.

Karta pobytu Pełczyce

Karta pobytu jak załatwić?

Karta pobytu- co to istnieje?

Karta pobytu, istnieje wtedy dokument, który przekazywany jest poprzez Wojewodę cudzoziemcowi we właściwym Urzędzie Wojewódzkim, w jakim dobrze wcześniej uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Warto zaznaczyć, iż karta pobytu stanowi dużo istotnym dokumentem, bowiem tworzy on potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas całego życia pobytu na miejscem Polski. Wielką zaletą karty pobytu jest też fakt, iż dokument daje prawo do wielokrotnego przekraczania granicy, istnieje więc dużo fajne wyjście, ponieważ w ostatnim wypadku nie jest niezbędna viza. Należy pamiętać, iż gdy cudzoziemiec odbierze zezwolenie na pobyt, kartę pobytu po jej wydrukowaniu musi odebrać osobiście!

Na jak długo wydawana jest karta pobytu?

Dużo kobiet daje sobie zapytanie jak zdobyć kartę pobytu? Ponieważ istnieje wtedy proces złożony z kilku etapów, karta pobytu wydawana jest cudzoziemcom nawet na czas trzech lat pobytu na miejscem Polski. Jeśli idzie o termin składania wniosków, robi to następująco:

zależnie od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa pogląd na trzy miesiące przed końcem ważności wizy do produkcji, pewno więc stanąć najpóźniej w tym dniu legalnego pobytu w Polsce, wniosek podawany jest do Wojewody właściwego
podczas wykonywania wniosku cudzoziemiec jest przymuszony do złożenia odcisków linii papilarnych
obowiązkiem jest także przedłożyć ważny dowód osobisty

Warto dodać, iż decyzja Wojewody zastępuje zezwolenie, a karta pobytu wizę, zezwolenie na pobyt czasowy oferowane jest na poziom od trzech miesięcy do trzech lat, jednak każdy z gości ma ewentualność ponownego ubiegania się o inne zezwolenia. Należy dodatkowo pamiętać, iż samo uzyskanie zezwolenia jest wystarczająco długotrwałe, ponieważ ma kilka miesięcy. Bardzo poważną sytuacją jest fakt, iż jeśli cudzoziemiec żyje na miejscem Polski na płaszczyźnie innych dokumentów i poprawia pracodawcę, zatem w obecnej formy nie może legalnie pracować! Karta pobytu Pełczyce

Dokumenty niezbędne do zdobycia karty pobytu
Karta pobytu Pełczyce

Dokumentów, jakie są potrzebne, by uzyskać kartę pobytu jest naprawdę wiele, aczkolwiek najważniejszy jest praca jasna wniosek, gdyż stanowi on treścią do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy. Do wniosku cudzoziemiec musi załączyć:

cztery nowe zdjęcia
uzyskanie wcześniej zezwolenie na pracę
kopię dokumentu tożsamości, paszportu
obecną umowę o pracę
zgodę na etap odpowiadający okresowi pobytu czasowego
zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami
potwierdzenie zakwaterowania oraz dokonania opłaty administracyjnej w liczbie 50 złotych

Danie i wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu może nadejść w sprawie kiedy: nastąpiła zmiana danych umieszczonych w starej karcie pobytu, nastąpiła poważna zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu i nie jest dodatkowa prawidłowa identyfikacja, a również w przypadku utraty strony albo jej uszkodzenia. Natomiast wniosek o wydanie karty pobytu gromadzi się w przypadku wydania pierwszej strony pobytu, gdy cudzoziemiec:

jest w Polsce w sensie związania z rodziną, warto zaznaczyć, iż taka jakość jest możliwa właśnie wtedy, gdy Wojewoda wyda opinię w historii udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
jest miłym członkiem rodziny repatriantów
uzyskał wcześniej zgodę na pobyt czasowy ze względów humanitarnych

Należy pamiętać, iż w przypadku wydawania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, nabyte przez niego wcześniej zezwolenia na pobyt mieszkały a własne strony pobytu tracą ważność! Karta pobytu Pełczyce

zobacz również Karta pobytu jak załatwić?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments