Wskaźnik OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mierzenie efektywności wykorzystania maszyn stanowi w własnych realiach standardem? W jaki sposób wyraża się do tej rzeczy w własnych fabrykach?

O ile z potrzebie mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz popularniejsza ilość zarządzających produkcją, o tyle że jest określić zaangażowania w ostatnim aspekcie mianem standardu. Z możliwości dużego doświadczenia wdrożeniowego własnej firmy mogę zauważyć, że posiadamy dość do pracowania ze standardami wewnętrznymi, charakterystycznymi dla wszystkiej z nazw, niż realnym, ustandaryzowanym rozwiązaniem w klasie kraju. W jakiejś ze współpracujących z nami firm goście są w bycie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi przedsiębiorstwami jest odpowiedzialne, ze powodu na czerpanie z polskich algorytmów liczenia OEE. Nazywa obecne na bycie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w wykonaniach na sprawa poprawy efektywności prac przy jednoczesnej ignorancji (świadomej lub nie) w obrębie metodologii związanej z prawdziwym jego rozliczaniem. Jest dodatkowo nic do zorganizowania w ostatnim aspekcie, oraz drinkiem z efektów wsparcia firmy DSR jest teraz trafianie do użytkowania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co pozostawia nam informacja wynikająca ze wskaźników OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to podstawowy wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w współczesnych momentach jest on dokładnie skojarzony z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu symptomowi możemy robić działania doskonalące produkcję, skupiając się na terenach o najniższym wskaźniku. Dużym problemem, wchodzącym na myśl wynikającą z grze OEE, jest system przeliczania tego znaku. Powszechnie wzięty w Polsce, uproszczony rozwiązanie jego brania, liczący na liczeniu stosunku czasu prac dobrych jakościowo produktów do łatwego czasu pracy maszyny zezwala na rzeczenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada jednak na pewne pytanie: co jest źródłem odchyleń oraz na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii zezwala na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z pozostałego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z punktu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu dano do zastosowania konkretną partię materiału i wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w strefach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest okazję roli w związku ciągłym oraz nie była obarczona w drugiej części doby jej wskaźnik dla planującego produkcję ma tylko 33% (w uproszczeniu). Tak więc zagregowane dane z prac zintegrowane z narzędziami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) idą na wykonanie holistycznego przystąpienia do stosowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej są rezerwy do wykonywania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest uzależniona z trzech innych wag i toż właśnie w ich nazwie należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
A – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze objawów jest dostępność maszyn. Wartość ta oznacza czas, w jakim możemy maszynę wykorzystać. Wyliczana jest jak stosunek planowanego czasu rzeczy oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest poprzez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w czasie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, polowanie na środek, różnica pomiędzy zaplanowanym czasem przezbrojenia a prawdziwą jego realizacją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność widziana jak wykorzystanie maszyny. Jest toż po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była widoczna do momentu, w jakim rzeczywiście pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest własność wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych zgodnych z prawami jakościowymi do wszystkich wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podejmowania wskaźnika OEE należy począć od określenia tych trzech wartości oraz wnikliwej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, jakie w określonym przedsiębiorstwie posiada najpotężniejszy nacisk na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można skorzystać aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w formy produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji i zagranicznych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności kiedy i zastosowania zależna istnieje z stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, także pamięta szacunek na ilość wskaźnika OEE

W jaki sposób trendy powiązane z Przemysłem 4.0 i IoT przychodzą na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie pasuje wątpliwości, że powszechne stosowanie technologii komputerowych w przemyśle, będące u podstaw Przemysłu 4.0, oraz w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność tworzenia tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej niebezpiecznego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – stanowi toż w sobie odpowiednią poprawę marce w ciągu tworzenia wskaźnika OEE. Wypowiadanie się maszyn eliminuje błędy, zezwala na obserwowanie i branie zajęć w ciągu rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z zespołami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) oraz wykorzystaniem obszaru Big Data do robienia zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zachowaniem odpowiednich maszyn. To myśl najbliższej przyszłości a instytucja DSR pracuje ponad tym aktywnie w modelu Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments